آموزش

گستردگی محصولات از نظارت تصویری پیرامونی تا تشخیص نور و چهره و قابلیت های نرم افزار Genetec  از مدیریت کنترل دسترسی تا کنترل ورود و خروج هوشمند افراد نیازمند دانش فنی و تخصصی در این حوزه است.

جهت استفاده از تمامی امکانات نرم افزاری و سخت افزاری تجهیزات پیشرفته Axis و  نرم افزار قدرتمند Genetec  آموزش از ضروریات اولیه می باشد.   

کارشناسان شرکت ارتباط مجازی در بخش آموزش و پشتیبانی در همه مراحل همواره همراه شما خواهند بود.آموزش ها به دو صورت آموزش تئوری در محل شرکت و با ارائه Demo و آموزش عملی  بعد از پایان نصب و راه اندازی سیستم نظارت تصویری هوشمند در محل پروژه انجام خواهند گرفت.

در صورت بروز هر مشکلی در بخش سخت افزار یا نرم افزار ،کارشناسان ارتباط مجازی به صورت حضوری یا اینترنتی شما را یاری خواهند کرد.